Priser flygfotografering

Här hittar du en lista över priser. Tänkt på att vissa sjukdomstillstånd kan kräva mer omfattande utredning och därmed kan ibland ytterligare kostnad tillkomma; detta diskuteras alltid i samråd med hudläkaren. Avbokning senast 24 tim innan besök. OBS! kontantfri mottagning!

Fotografering

Typ Pris
Läkarbesök/återbesök 900 kr
Sjuksköterskebesök 300 kr
Uteblivet läkarbesök debiteras 400 kr
Vävnadsprov (PAD) 600 kr
Blodprov och hudskrap Från 100kr
Kosmetisk operation av godartad förändring i ansiktet eller på kroppen 2 800 kr
Operation av förändring/hudtumör i ansiktet inkl vävnadsprov 3 200 kr
Operation av förändring/hudtumör på kroppen inkl vävnadsprov 3 200 kr
Vid operation av flera förändringar tillkommer kostnad om 500 kr/förändring

BOKA >>