Agisoft – Ortofoto – GIS

Ortofoto med hjälp av GCP och RTK för hög noggrannhet.