Ortofoto – GIS

Ortofoto med hjälp av GCP för hög noggrannhet.