Drönartjänster – Ortofoto – GIS – Agisoft

Ortofoto med drönare och hjälp av GCP och RTK för hög noggrannhet, 0-2 cm i x,y och z.

Drönare GIS Göteborg

Ortofoto

Höjddata LAS Markmodell

Grundkarta

Flygbild/snedbilder

Underlag för 3D modeller

Nybyggnadskartor